Tenders

Title Download
H-2020/33 Supply and Installation of Aluminium Doors required for EIC Workshop
  1 files      19 downloads
Download:
Download was expired on Mar 17th 2020 01:00 PM
H-2020/29 Marketing retainer service
  1 files      32 downloads
Download:
Download was expired on Mar 18th 2020 11:30 AM
H-2020/20A Hulhumale PH electrical unit workstations
  1 files      16 downloads
Download:
Download was expired on Mar 16th 2020 10:30 AM
H-2020/31 Rodent elimination and control from Stelco head office
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Mar 16th 2020 11:00 AM
H-2020/30 Construction of V. Felidhoo Powerhouse
  1 files      17 downloads
Download:
Download was expired on Mar 26th 2020 11:00 AM
H-2020/09A Supply of Air condition spare parts and Catalogue
  1 files      24 downloads
Download:
Download was expired on Mar 11th 2020 11:00 AM
H-2020/09A Supply of Air condition spare parts and Catalogue (D)
  1 files      16 downloads
Download:
Download was expired on Mar 11th 2020 11:00 AM
ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް 70 އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމައްޓަކައި ބާއްވާ ހަފްލާގެ ސެޓްއަޕް ހެދުން
  1 files      5 downloads
Download:
Download was expired on Feb 25th 2020 02:00 PM
H-2020-25, Supply of 45 Computer Systems and License for Windows & Microsoft Office
  1 files      24 downloads
Download:
Download was expired on Mar 4th 2020 03:00 PM
H-2020-04A,Consultancy Service for Enterprise Resource Planning (ERP)
  1 files      34 downloads
Download:
Download was expired on Mar 2nd 2020 03:00 PM
މި ކުންފުންޏަށް 2.4MW/ 2MWhބެޓަރީ އެނާރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށ
  1 files      23 downloads
Download:
Download was expired on Feb 26th 2020 03:00 PM
Supply & Installation of 2.4MW/ 2MWh battery energy storage system for STELCO Head office powerhouse
  1 files      60 downloads
Download:
Download was expired on Feb 26th 2020 03:00 PM
ފިކްސްޑް އެސެޓްސް އިންޝުއަރެންސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      10 downloads
Download:
Download was expired on Feb 9th 2020 10:00 AM
H-2020/15 Gaakoshi paving and back filling works
  1 files      23 downloads
Download:
Download was expired on Feb 9th 2020 11:00 AM
H-2019/163 70 years of service celebration Dharubaaruge setup
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Jan 26th 2020 10:30 AM
H-2019/140A Construction of Villimale Powerhouse (Extension)
  1 files      25 downloads
Download:
Download was expired on Feb 5th 2020 11:30 AM
H-2019/169B Supply and Installation of raised floor in server room
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Jan 27th 2020 11:30 AM
H-2020/11 Freight forwarding of package from USA
  1 files      10 downloads
Download:
Download was expired on Jan 21st 2020 11:30 AM
H-2019/179A Procurement of fire alarm systems
  1 files      18 downloads
Download:
Download was expired on Feb 4th 2020 11:30 AM
H-2019/179A Transportation of diesel from Adh. Dhigurah harbor to powerhouse
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Jan 21st 2020 11:30 AM