skip to Main Content

މިކުންފުނީގެ ކޭބަލްތަށް ބަހައްޓާ ގާކޮށި ސަރަހައްދުގައި 6 އިންޗިއަށް ވެލިއަޅާ ލެވެލްކޮށް ބިންގަނޑު ހަރުކޮށް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  • Version
  • Download 9
  • File Size 27.17 KB
  • File Count 1
  • Create Date Jan 17th 2019
  • Last Updated Jan 17th 2019
Download was expired on Jan 30th 2019 10:00 AM
Back To Top