Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
H-2019/133 Construction of boundary with fence wall and gate
  1 files      22 downloads
Download:
Download was expired on Oct 22nd 2019 12:00 PM
H-2019/129 Transportation of 1.6 MW Generator set and Accessories from K. Hulhumale PH to K. Maafushi PH
  1 files      18 downloads
Download:
Download was expired on Oct 10th 2019 10:00 AM
H-2019/128 Supply of 2 Post Lift (Vehicle Lifting Ramp)
  1 files      20 downloads
Download:
Download was expired on Oct 14th 2019 12:00 PM
Consultation Service for Microsoft Active Directory and Microsoft Exchange Upgrade (E)
  1 files      17 downloads
Download:
Download was expired on Oct 2nd 2019 12:00 PM
Consultation Service for Microsoft Active Directory and Microsoft Exchange Upgrade (D)
  1 files      10 downloads
Download:
Download was expired on Oct 2nd 2019 12:00 PM
Supply of Microsoft Software License
  1 files      27 downloads
Download:
Download was expired on Oct 7th 2019 10:00 PM
Supply of Kaspersky Endpoint Security for Business License
  1 files      15 downloads
Download:
Download was expired on Sep 23rd 2019 12:00 PM
Supply of Software Licenses
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Sep 29th 2019 12:00 PM
އަލްޓަނޭޓރ މެއިން ސްޓޭޓަރ ރިވައިންޑްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      8 downloads
Download:
Download was expired on Sep 16th 2019 10:30 AM
1500KVA alternator stator rewinding
  1 files      5 downloads
Download:
Download was expired on Sep 16th 2019 12:00 PM
Supply and Installation of work stations in Customer Service Department
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Sep 15th 2019 12:00 PM
Construction of 03 storey building at substation 51
  1 files      29 downloads
Download:
Download was expired on Oct 3rd 2019 12:00 PM
Dismantling and Clearance of Male 132-11 KV substation
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Sep 9th 2019 12:00 PM
Transportation of 5 Gensets
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Sep 3rd 2019 12:00 PM
Consultation service for Microsoft active directory and Microsoft Exchange upgrade
  1 files      15 downloads
Download:
Download was expired on Sep 3rd 2019 12:00 PM
ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގެ އޮފީސް އިމާރާތާއި، ބައު އިންޖީނުގެ އަދި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި 30 ސްބަސްޓޭޝަން ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Sep 5th 2019 11:00 AM
ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އަދި އެއާ ގުޅޭ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Aug 26th 2019 01:00 PM
މިކުންފުނީގެ ކ. ގުރައިދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަށާފާރުގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމައް
  1 files      17 downloads
Download:
Download was expired on Sep 5th 2019 11:30 AM
Supply of Highbay Lights
  1 files      50 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 10:00 AM
މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ހައިބޭ ލެޑް ލައިޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      24 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 10:00 AM