Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
70 Years of Service Celebration Dharubaaruge Setup
  1 files      10 downloads
Download
Consultancy Service for Skill Audit & Training Need Assessment
  1 files      29 downloads
Download
Adh.Mahibadhoo Powerhouse Upgrading
  1 files      13 downloads
Download
Hiring a Consultant for ISO Certification of STELCO
  1 files      19 downloads
Download
އައި.އެސް.އޯ ސާރޓިފައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      9 downloads
Download
Repair and Maintanance of STELCO Dhoani “Handheygiri”
  1 files      9 downloads
Download
މި ކުންފުނީގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ޢިމާރާތެއްގައި ގާޑްރޫމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      9 downloads
Download
Designing and Printing of Stelco 2020 Calender
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Dec 3rd 2019 10:00 AM
Repair and maintenance of works on Stelco Dhoni “Handheygiri”
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Dec 1st 2019 11:00 AM
Supply and installation of 26 new work station in 2nd floor
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Nov 27th 2019 11:00 AM
Construction of substation in Hulhumale
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Nov 27th 2019 11:30 AM
Installation of roofing sheets and gutter at three storey powerhouse
  1 files      9 downloads
Download:
Download was expired on Nov 26th 2019 11:30 AM
Printing a book about the history of providing Electricity
  1 files      21 downloads
Download:
Download was expired on Nov 26th 2019 11:00 AM
Ammendment for H-2019/143
  1 files      35 downloads
Download:
Download was expired on Nov 24th 2019 11:00 AM
Installation of work stations
  1 files      21 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:30 AM
Transportation of equipment from K. Maafushi to K. Gulhifalhu
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:00 AM
Supply of Equipment for Stelco Wellness Centre
  2 files      30 downloads
Download:
Download was expired on Nov 14th 2019 10:30 AM
Adh. Mahibadhoo Powerhouse Upgrading
  1 files      35 downloads
Download:
Download was expired on Nov 18th 2019 11:00 AM
Printed book about the history of providing electricity (for 70 Years)
  1 files      15 downloads
Download:
Download was expired on Nov 10th 2019 10:30 AM
Environmental Impact Assessment for the Construction of Powerhouses in 6 Islands
  1 files      22 downloads
Download:
Download was expired on Nov 4th 2019 01:00 PM