Electrical Faults: 104 or 3333030 General billing inquiries: 3314949

Tenders

Title Download
Supply of Microsoft Software License
  1 files      10 downloads
Download
Supply of Kaspersky Endpoint Security for Business License
  1 files      10 downloads
Download
Supply of Software Licenses
  1 files      7 downloads
Download
އަލްޓަނޭޓރ މެއިން ސްޓޭޓަރ ރިވައިންޑްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      8 downloads
Download:
Download was expired on Sep 16th 2019 10:30 AM
1500KVA alternator stator rewinding
  1 files      5 downloads
Download:
Download was expired on Sep 16th 2019 12:00 PM
Supply and Installation of work stations in Customer Service Department
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Sep 15th 2019 12:00 PM
Construction of 03 storey building at substation 51
  1 files      20 downloads
Download
Dismantling and Clearance of Male 132-11 KV substation
  1 files      14 downloads
Download:
Download was expired on Sep 9th 2019 12:00 PM
Transportation of 5 Gensets
  1 files      13 downloads
Download:
Download was expired on Sep 3rd 2019 12:00 PM
Consultation service for Microsoft active directory and Microsoft Exchange upgrade
  1 files      15 downloads
Download:
Download was expired on Sep 3rd 2019 12:00 PM
ހުޅުމާލެ އިންޖީނުގެ އޮފީސް އިމާރާތާއި، ބައު އިންޖީނުގެ އަދި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި 30 ސްބަސްޓޭޝަން ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      12 downloads
Download:
Download was expired on Sep 5th 2019 11:00 AM
ސީސީޓީވީ ކެމެރާ އަދި އެއާ ގުޅޭ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Aug 26th 2019 01:00 PM
މިކުންފުނީގެ ކ. ގުރައިދޫ އިންޖީނުގޭގެ ވަށާފާރުގެ ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމައް
  1 files      17 downloads
Download:
Download was expired on Sep 5th 2019 11:30 AM
Supply of Highbay Lights
  1 files      50 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 10:00 AM
މިކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ހައިބޭ ލެޑް ލައިޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      24 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 10:00 AM
މިކުންފުނިން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 02 ކޮޓަރީގެ އެޕަރްޓްމެންޓެއް 03 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      7 downloads
Download:
Download was expired on Aug 6th 2019 11:00 AM
މި ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ 2 ލިފްޓް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      16 downloads
Download:
Download was expired on Sep 1st 2019 10:30 AM
Supply and Installation of Two Elevators
  1 files      11 downloads
Download:
Download was expired on Sep 1st 2019 10:30 AM
ކ. ވިލިނގިލި އަވަށު އިންޖީނުގެ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހައި، ފޮޅައި ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
  1 files      6 downloads
Download:
Download was expired on Aug 18th 2019 12:00 AM
Supply of 3M Scotchcast Resin
  1 files      33 downloads
Download:
Download was expired on Aug 6th 2019 12:00 AM